Program

Wierzę w wolność człowieka, dla którego społeczeństwo jest wsparciem w tworzeniu jak najlepszych warunków do życia. Dlatego stoję i zawsze będę stać po stronie równości i przeciw nienawiści.

Popieram:
• likwidację barier architektonicznych, które utrudniają normalne funkcjonowanie osobom z trudnościami w poruszaniu się, 
• zadbanie o integrację seniorów, w tym w szczególności wdrożenie rozwiązań pomagających im w uzyskiwaniu informacji w placówkach ochrony zdrowia i w urzędach,
• opracowanie stabilnej i aktywnej strategii miejskiej integracji mieszkanek i mieszkańców Krakowa, którzy nie posługują się językiem polskim. 

Jestem za całkowitym rozdziałem państwa od kościołów, w tym w szczególności od najbardziej obecnie wpływowego Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Popieram:
• uczciwe relacje finansowe między miastem a kościołami, w tym w szczególności niesprzedawanie gruntów miejskich za bonifikatą,
• wycofanie wpływów kościołów i związków wyznaniowych na instytucje publiczne, w tym szkół i urzędów,
• otwarcie ogrodów klasztornych dla mieszkanek i mieszkańców. 

Prawo powinno chronić zwierzęta jako żywe istoty, które czują, choć nie potrafią stanąć we własnej obronie.

Popieram:
• wprowadzenie zakazu funkcjonowania dorożek w celach turystycznych i rozrywkowych w Krakowie,
• przyjęcie uchwały Rady Miasta Krakowa określającej obowiązki miasta w zakresie przeciwdziałania bezdomności psów i kotów, w tym program kastracji psów i kotów bezdomnych i wolnożyjących,
• zobowiązanie placówek publicznych na terenie Krakowa do oferowania zawsze opcji posiłku na bazie składników roślinnych.

Ceny mieszkań w Krakowie rosną najszybciej w całej Polsce, a znalezienie miejsca do życia staje się dla wielu osób luksusem, na który nie mogą sobie pozwolić. 

Popieram:
• zakaz sprzedaży gruntów i nieruchomości miejskich przeznaczonych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową, 
• prowadzenie przez miasto aktywnej polityki mieszkaniowej, w szczególności tworzenie zasobu miejskich mieszkań na tani wynajem,
• ograniczenie najmu krótkoterminowego i uregulowanie problemu usług typu Airbnb.

Rzeki to bezcenny i niedoceniany skarb Krakowa.

Popieram: 
• stworzenie zintegrowanego systemem monitoringu jakości wody rzek i potoków,
• wyeliminowanie zrzutów zanieczyszczeń do rzek i podjęcie przez miast aktywnych działań renaturyzacyjnych,
• ochronę drzew i krzewów, w tym roślinności łęgowej, przy wszelkiego rodzaju działaniach prowadzących do zagospodarowania brzegów rzek.